Psyykkinen valmennus

Tarjoan psyykkisen valmennuksen asiantuntijapalveluja urheilijoille, valmentajille, joukkueille ja seuroille.

Jos olet kiinnostunut palveluista, voit ottaa yhteyttä ja kysyä lisää:

Puhelin tai WhatsApp 040 503 9155
sähköposti tomi.sillanvuo@sillanvuo.fi

PSYYKKINEN VALMENNUS

Psyykkinen valmennus on tärkeä osa urheilijoiden ja joukkueiden menestystä. Se on ennaltaehkäisevää toimintaa, urheilijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja psyykkisten taitojen ohjaamista ja opettamista. Urheilijan psyykkiseen valmennukseen kuuluu urheilijan tukeminen urheilusuorituksessa, harjoittelussa sekä urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa. 

Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan urheilijan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä on mahdollisuus elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen, ja sitä kautta suorituskyvyn kehittymiseen.

PSYYKKINEN VALMENTAJA

Psyykkisen valmentajan tehtävä on auttaa ihmistä optimoimaan haluamansa suoritus sekä edesauttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Psyykkisiä valmentajia toimii tavoitteellisen urheilun ja liikuntaneuvonnan parissa, terveysalalla sekä nykyään myös liiketaloustoiminnassa ja esimerkiksi esiintyvien taiteilijoiden kanssa. Urheilun toimintaympäristössä psyykkinen valmentaja pyrkii edistämään urheilijan hyvinvointia sekä optimoimaan suorituskykyä psyykkisen valmennuksen menetelmin.

Psyykkisen valmennuksen menetelmät kehittävät psyykkisiä taitoja, joita ovat esimerkiksi keskittyminen, itsesäätely, mielikuvaharjoittelu, tavoitteiden asettelu ja itseluottamus. Psyykkinen valmentaja voi auttaa urheilijoita myös käsittelemään vaikeita tilanteita, kuten loukkaantumisia tai epäonnistumisen kokemuksia. Jos kuitenkin urheilun vaikeat tilanteet heijastuvat muihin elämänalueisiin ja aiheuttavat pitkittynyttä kärsimystä uhaten henkistä terveyttä, on hyvä kääntyä psykologian ammattilaisen (psykologi, psykiatri tai psykoterapeutti) avun puoleen. Lisäksi psyykkiset valmentajat voivat toimia valmentajien apuna muun muassa vuorovaikutuksen, valmentajan oman hyvinvoinnin ja ryhmädynamiikan tukemiseksi.  

(Suomen Urheilupsykologinen yhdistys - SUPY 2022)