Ammattiurheilija vai harrastaja?

Tiistai 25.6.2024 - Tomi Sillanvuo

Jyrki Louhi kirjoittaa blogissaan (www.sportfund.fi / 20.6.2024) urheilemisen merkityksestä ja missiosta. Louhi kysyy tekstissään; Miksi urheilija on olemassa?  Blogitekstissä kysymystä lähestytään oman ansaintalogiikan ja siten myös ammatillisen turvan näkökulmasta. Erinomainen kirjoitus, jossa ollaan tärkeän ja mielenkiintoisen kysymyksen äärellä.

Mikäli urheilija perustelee urheilemistaan ja olemassaoloaan vain itselleen, on urheilu hänelle harrastus. Ammattimaiseksi urheilijan toiminta muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun hän synnyttää urheilemisellaan ja omalla persoonallaan kiinnostusta ja pystyy niin luomaan toiminnalleen taloudellista arvoa, joka lopulta konkretisoituu esimerkiksi yhteistyökumppanuuksina ja sponsorisopimuksina.

Erityisesti yksilöurheilijan kannattaa pohtia oman urheilemisensa merkitystä ja omaa toimintaansa, sekä miettiä olemassaolon perustelu itselleen. Urheilija luonnollisesti asettaa yleensä tavoitteita ja haluaa menestyä. Kiinnostavat ja viihdyttävät kilpailutapahtumat ja saavutetut tulokset ovat totta kai tärkeä osa urheilijana olemista ja oman tarinan sekä urheilijabrändin rakentamista, mutta riittävätkö ne yksistään vai tarvitaanko vielä jotain muuta?

Miten erotut massasta, miten saat mahdolliset yhteistyökumppanit ja sponsorit kiinnostumaan, miten rakennat omaa urheilijabrändiäsi? Mikäli haluat olla ammattiurheilija tai saada jonkinlaista rahallista tukea urheilemiseesi tarvitset kaupallista yhteistyötä. Harrastajana voit urheilla vain itsellesi.

Tänä päivänä yksi tärkeimmistä osa-alueista oman urheilijabrändin rakentamisessa on sosiaalinen media. Ensitöiksesi kysy itseltäsi, miten näyttäydyt somessa, millaista sisältöä jaat ja miten aktiivinen olet somekanavissa? Itse toimin urheilunkentässä urheilumanagerin roolin lisäksi myös sponsorin roolissa ja tukemiltani urheilijoilta edellytän molemmissa rooleissa aktiivisuutta somessa.

Urheilijan tulee olla myös itse sitoutunut oman urheilijabrändinsä rakentamiseen, sitä et voi kokonaan ulkoistaa kenellekään muulle. Perusasioiden on oltava kunnossa ja sovituista kaupallisiin yhteistyösopimuksiin liittyvistä velvoitteista on pidettävä kiinni, silloin yhteistyölle voi odottaa myös jatkuvuutta. Itse omissa yhteistyösopimuksissani tarkastelen sovittujen asioiden toteutumista tarkkaan vuosittain, ennen kuin päätän yhteistyön jatkosta. Kun asiat hoitaa hyvin, vaikka jopa vähän yli sovitun, saattaa sopimusten arvo kasvaa tulevina vuosina merkittävästi.

Jokainen urheilija on yksilö, jolla on kerrottavana oma tarinansa. Kysy itseltäsi mikä juuri sinulle on luontaista, ja mikä sinun tarinassasi on sellaista, joka voisi puhutella suurta yleisöä? Urheilijan ei tarvitse välttämättä olla Suomen mestari tai ennätystuloksen haltija ollakseen kiinnostava. Tapoja erottua joukosta ja luoda kiinnostusta on lukuisia. On hyvä muistaa, että kilpaurheilua ei ole olemassa ilman kiinnostuneita, yleisöä ja yhteistyökumppaneita.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: urheilija, ammattiurheilija, urheilijabrändi

Mitä lisäarvoa psyykkinen valmennus voi tuoda urheilijalle?

Lauantai 20.4.2024 - Tomi Sillanvuo

Psyykkiset taidot ovat yhteydessä menestymiseen ja niillä on suuri merkitys hyvinvointimme ja toimintamme edistämisessä.

Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan urheilijan itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Kaikki lähtee siitä, että opetellaan tuntemaan itsemme paremmin.

Psyykkinen valmennus ei ole vain huippu-urheilijoille. Se sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään, omaa hyvinvointiaan ja suorituskykyään. Tärkeintä on oma halu kehittää itseään tavoitteidensa suuntaan.

Psyykkiset taidot ovat taitoja siinä missä muutkin taidot, kuten esimerkiksi fyysiset taidot. Myös psyykkisiä taitoja pystyy harjoittelemaan ja niissä pystyy kehittymään. Kuten kaikki muukin harjoitteleminen, niin myös psyykkinen valmennus vie oman aikansa, tärkeimpänä elementtinä ovat säännöllisyys ja jatkuvuus. Nopea oppiminen ja kehittyminen on toki aina mahdollista, mutta kuten fyysisessä harjoittelussakin, pysyvä muutos vaatii riittävästi aikaa ja toistoja.

Psyykkisen valmennuksen kautta pystytään vaikuttamaan muun muassa urheilijan itseluottamukseen, motivaatioon, tunteiden hallintaan, kilpailujännitykseen ja painetilanteisiin, epäonnistumisten käsittelyyn ja tekemisestä nauttimiseen. Psyykkisen valmennuksen avulla urheilijan itsetuntemus paranee ja hän pystyy hyödyntämään oman potentiaalinsa. Urheilijalla on mahdollista olla paras versio itsestään.

Jokaisella on mahdollisuus päästä tekemään mitä uskomattomampia asioita sekä pystyä mitä ihmeellisimpiin tekoihin ja saavuttaa tavoitteensa. Usein suurin rajoittava tekijä katsoo urheilijaa peilistä. Menestyminen millä tahansa alalla on harjoittelun ja intohimon yhdistelmä. Kun urheilija on psyykkisesti vahva, hänellä on intohimoa ja paloa siihen mitä tekee, ja kun tähän vielä yhdistyy kova harjoittelu, on tulosten saavuttaminen mahdollista.

Tänä päivänä nuoret urheilijat näkevät psyykkisen puolen tärkeänä, ja itsestään selvänä osana kokonaisvaltaista kehittymistä ja hyvinvointia. Monet nuoret urheilijat osaavat myös hyödyntää psyykkistä valmennusta urheilu-uransa rakentamisessa ja potentiaalinsa maksimoinnissa.

Joskus urheilijan mieli menee välillä solmuun, se ei ole vaarallista, eikä osoita heikkoutta tai huonoutta. Kaikenlaiset tilanteet kuuluvat elämään ja niitä tulee väkisinkin eteen matkan varrella. Ongelmista kertominen, puhuminen jonkun kanssa helpottaa. Se jälkeen niitä päästään ratkomaan. Siinä ei ole mitään hävettävää eikä myöskään hävittävää. Psyykkinen valmennus ennaltaehkäisevänä toimintana auttaa ennakoimaan vaikeitakin tilanteita ja tukee kasvua kohti henkisesti vahvemmaksi urheilijaksi.

Itse olen toiminut psyykkisenä valmentajana nyt pari vuotta. Olen tehnyt yhteistyötä monien eri lajien nuorten urheilijoiden kanssa. Joukossa on ollut niin yksilölajien, kuin joukkuelajienkin urheilijoita. On ollut ilo auttaa tavoitteellisia nuoria urheilijoita mielen taitojen kehittämisessä ja tukea heidän matkaansa urheilijan polulla eteenpäin.

Omalla kohdallani psyykkinen valmennus toteutetaan urheilijan kanssa valmennustapaamisissa. Tapaamisille asetetaan tavoitteet yhdessä valmennussuhteen alussa. Jokainen yhteistyö on yksilöllinen. Keskeisin työskentelymenetelmä on keskustelu, kuuntelu ja oivalluttaminen kysymysten avulla. Tärkein työkalu valmennuksessa on itse yksilö. Kehittymisen ensimmäinen askel on itsensä tunteminen.

Tavoitteenani valmennuksessa on tutustuttaa urheilija entistä paremmin itseensä ja tukea hänen henkistä kasvuaan vahvemmaksi urheilijaksi. Tavoitteena on, että urheilija voi paremmin ja nauttii urheilemisesta, hän saa itsestään kaiken irti ja pystyy haastamaan itseään sekä potentiaaliaan ja kehittämään kykyjään ja taitojaan.

Eräs kollega kysyi jokin aika sitten somepostauksessaan; ”Onko sinulla ihmisiä ympärilläsi, jotka auttavat ja tukevat, motivoivat ja vaativat, kenties avaavat silmäsi näkemään jotain mitä sinä et näe?” Meistä jokainen tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka tukevat omaa matkaa. Psyykkinen valmentaja voi olla se tärkeä puuttuva palanen urheilijan matkassa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: psyykkinen valmennus, psyykkinen valmentaja

Nuoren urheilijan sponsorointi - Miksi olen mukana?

Sunnuntai 5.11.2023 klo 16.51 - Tomi Sillanvuo

Toimin tällä hetkellä urheilun kentällä useassa eri roolissa. Yksi rooleista on viimeiset viisi vuotta ollut myös sponsorin rooli. Olen mahdollisuuksieni ja kulloistenkin resurssieni mukaan tukenut myös taloudellisesti nuoria urheilijoita. Viime vuosina sponsorointi on kohdistunut eri lajien yksilöurheilijoihin. Kuluvana vuonna olen ollut rahallisesti tukemassa pienillä summilla kuutta nuorta yksilöurheilijaa.

Miksi olen kokenut nuorten urheilijoiden sponsoroinnin mielekkääksi, ja mitä olen tällä toiminnalla itselleni ja yritykselleni saanut?

Huippu-urheilijaksi ei synnytä, vaan siihen pääseminen ja kasvaminen vaatii paljon uhrauksia nuorelta urheilijalta itseltään. Se vaatii paljon myös urheilijan perheeltä, joka yleensä mahdollistaa nuoren urheilemisen ja urheilu-uralla eteenpäin pääsemisen. Harva urheilija saa taloudellista tukea silloin, kun ollaan vielä varhaisessa vaiheessa rakentamassa uraa, eikä varsinaisia meriittejä ja menestystä ole vielä tullut.

Itse koen, että aina kannattaa tukea nuorten urheilua, olkoon kyseessä sitten yksilö- tai joukkuelaji. Panostuksen ei tarvitse olla suuri, kun jo pääsee aidosti seuraamaan nuoren urheilijan kasvutarinaa, kasvamista ja kehittymistä. Kokemuksesta voin sanoa, että se antaa enemmän kuin ottaa.

Halu auttaa nuorta urheilijaa, ja antaa hänelle myös kehittymismahdollisuuksia tietynlaisessa vastuun ottamisessa ja kokemuksen saamisessa yhteistyöstä, motivoi itseäni olemaan mukana tukemassa. Koen että olen tavallaan etuoikeutettu, kun olen päässyt mukaan nuoren urheilijan matkaan. Tähän matkaan ja kasvutarinaan liittyy paljon muutakin kuin itse urheilu, kuten esim. koulunkäynti ja aikuiseksi kasvaminen.

Sponsorointi on itselleni paljon enemmän kuin logo kilpailuasussa tai tägäys urheilijan somepäivityksessä. Koen että jo urheilijan kasvutarinan tukeminen on merkityksellistä.

Toki olen ilahtunut siitä, että yhteistyö on tuonut paljon some-näkyvyyttä ja yritykseni logo on aina silloin tällöin näkynyt urheilijan kilpailusuoritusten yhteydessä. Olen ollut iloinen siitä tavasta ja aktiivisuudesta, jolla muutamat yhteistyöurheilijat ovat oman osuutensa hoitaneet. On aina mukava nähdä urheilijalla oman firman lippis tämän antaessa haastattelua medialle, tai oman firman logolla varustettu T-paita urheilijan päällä some-postauksessa, vaikka näistä ei olisi erikseen sovittu. Samoin tägäys some-postauksessa ilahduttaa toki aina, vaikka sovitut postaukset olisi jo tullut urheilijan puolelta hoidettua. Nämä pienet teot viestivät yhteistyökumppanin arvostamisesta ja siitä että urheilija katsoo nykyhetkeä pitemmälle. Tyytyväinen sponsori on tukena myös tulevaisuudessa, ehkä silloin jopa isommalla summalla.

Olen myös iloinen joka kerta, kun tukemani nuori urheilija lähettää viestin kilpailujen jälkeen ja kertoo tunnelmiaan, ilmoittaa mahdollisesti voitetusta mitalista tai uudesta syntyneestä henkilökohtaisesta ennätyksestä. Minulle on myös tärkeää, että urheilija on yhteydessä myös epäonnistumisen hetkinä tai kertoo välillä kuulumisiaan ihan tavallisessa arjessa. Pieniä asioita, mutta viestivät arvostuksesta sponsoria kohtaan.

Nuorten urheilijoiden tukemisen myötä olen itsekin oppinut sponsoroinnista paljon. Uskon ja toivon että myös urheilijat ovat oppineet paljon vastuullisuudesta, yhteistyökumppanin huomioimisesta, yhteydenpidosta ja ennen kaikkea arvostuksesta yhteistyökumppania kohtaan. Mikään ei ole ilmaista eikä itsestään selvää. Kysymys on pitkälti arvoista ja merkityksellisyydestä.

Mielestäni yritykset lähtevät liian usein mukaan sponsoroimaan urheilijaa vasta siinä vaiheessa, kun urheilija on jo huipulla. Itse koen paljon mielekkäämmäksi olla sivusta seuraamassa nuoren urheilijan kasvutarinaa, kuin lähteä tukemaan valmista huippu-urheilijaa.

Totta kai, myös sponsorin unelma on oman yhteistyöurheilijan menestyminen mahdollisimman hyvin. Se tunne, kun nuori yhteistyöurheilija ottaa urallaan uuden askeleen ja pukee päälleen Suomi-paidan edustustehtävissä on hieno. Tulevaisuudessa siintää unelma siitä, että joku nuorista yhteistyöurheilijoista edustaa Suomea aikuisten tasolla arvokisoissa. Arvokisavoitto tai mitali olisi huikea nähdä. Urheilussa, kuten elämässä yleensä, tulee olla unelmia. 

Omalla kohdallani nuorten urheilijoiden tukeminen taloudellisesti jatkuu mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2024. Jatkossa sponsoroitavien urheilijoiden määrä saattaa olla pienempi, mutta vastaavasti yksittäisen urheilijan kohdalla tuki voi kasvaa. Saattaa olla, että mukana on myös yksi kokonaan uusi urheilija. Yhteistyöurheilijoiden kohdalla arvostan erityisesti tavoitteellisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta, yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Tukekaa nuoria urheilijoita – Urheilijan kasvutarinan tukeminen on merkityksellistä.

1 kommentti .

Urheiluseura tai urheilija - Onko some kunnossa?

Maanantai 18.4.2022 - Tomi Sillanvuo

Viimeisin Sponsorointi ja urheilumarkkinointiraportti (10.fi) kertoo sosiaalisen median vakiinnuttaneen asemansa eniten käytettynä kanavana. Urheilumarkkinoinnissa yritykset haluavat entisen laitamainos- ja logonäkyvyyden rinnalle, tai niiden lisäksi, entistä monipuolisempaa näkyvyyttä ja yhteistyötä. Yhä useampi yritys haluaa hyödyntää kumppanuuksissa pelkästään digitaalisia kanavia.

Markkinoijille urheilukumppanuudet ovat kiinnostavia erityisesti brändihyötyjen näkökulmasta. 10.fi:n kyselyn mukaan 92 prosenttia markkinoijista pitää brändin rakentamista yhtenä tärkeimmistä tavoitteista urheilumarkkinoinnille. Brändin rakentamisen ja markkinoinninviestinnän tavoitteena on luonnollisesti asiakashankinta ja myynnin kasvattaminen.

Brändin rakentaminen ja onnistunut markkinointiviestintä ovat markkinoivien yritysten lisäksi tärkeitä myös urheiluseuroille ja urheilijoille. Sosiaaliseen mediaan panostaminen, aktiivisuus ja monipuolisen sisällön tuottaminen on tänä päivänä äärimmäisen tärkeää. Yritykset haluavat nyt hyödyntää urheilijoita sosiaalisessa mediassa.

Maailma muuttuu ja on pystyttävä muuttumaan sen mukana. Someen mahdollisuuksien hyödyntämättä jättämiselle tai toiminnan puolittaiselle laiminlyömiselle ei kelpaa selitykseksi raha tai resurssit. Kysymys on enemmän tahdosta ja halusta, sekä kyvystä ymmärtää asian tärkeys. Sosiaalinen media tarjoaa niin seuroille kuin urheilijoille nopean, joustavan, tehokkaan ja taloudellisesti järkevän markkinointi- ja viestintäkanavan, johon panostaminen kannattaa ja se maksaa itsensä kyllä takaisin.

Somealustat ovat kehittyneet huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tarjoavat jatkuvasti entistä enemmän mahdollisuuksia markkinointitoimenpiteille ja näkyvyyden saamiselle. Korona on lisäksi omalta osaltaan vauhdittanut digiloikkaa, sekä muuttanut urheilun ja urheilutapahtumien roolia urheilukuluttajien käyttäytymisessä. Urheilutapahtumiin ja otteluihin paikan päälle meneminen ei ole enää samalla tavalla itsestäänselvyys kuin vielä joku vuosi sitten. Urheilun seuraaminen on muuttunut, ihmiset tavoitetaan entistä enemmän ja useammin somen välityksellä.

Taitoluistelija Petri Kokko on sanonut että "Urheilija on media", HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen on puolestaan todennut "Me olemme media". Viisaita ja ajattelemisen arvoisia kommentteja molemmat. Seurat ja urheilijat tarvitsevat näkyvyyttä, sitä ilman on yhteistyökumppaneita mahdoton saada. Näkyvyyttä ei pidä, eikä saa, ulkoistaa vain perinteiselle medialle, kuten lehdille, televisiolle ja radiolle. Se ei yksinkertaisesti riitä. On myös ymmärrettävä ettei monella uransa alussa olevalla nuorella urheilijalla tai alemmilla sarjatasoilla olevilla joukkueilla ole tähän käytännössä mahdollisuuksiakaan.

Tänä päivänä urheilijoilla ja seuroilla on hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja kaupallistaa itsensä somen avulla. Urheilija tai seura voi tehdä itsestään median, joka on kiinnostava ja jolla on myös kaupallista arvoa. 

Urheilun ja urheilijoiden myynnissä markkinointialustaksi ja -kanavaksi yrityksille on omat haasteensa. Yrityksissä päätöksiä tekevät saavat jatkuvasti valtavan määrän kyselyjä ja yhteistyötarjouksia seuroilta, urheilijoilta ja managereilta. Avainkysymys kuuluukin, miten erotun joukosta? Onko brändini kunnossa, ja olenko oikeasti kiinnostava yhteistyökumppani? Pystynkö tarjoamaan vakavasti otettavan yhteistyöehdotuksen, joka tarjoaa sopivaa vastinetta myös kumppaniyritykselle? Miksi yritys lähtisi mukaan tukemaan minua urheilijana tai kumppaniksi urheiluseurallemme?

Urheilumarkkinoinnista paljon kirjoittanut Uimaliiton entinen markkinointi- ja viestintäjohtaja Jari Lamminaho on todennut että urheilulla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, ja että kaiken takana ovat yksilöt. Olen Lamminahon kanssa samaa mieltä. Yksilöt ja tarinat. Persoonat, urheilijatarinat, kasvutarinat, voitot ja tappiot, ilot ja surut, tarinat kulissien takana jne. Ne tekevät urheilusta ja urheilijoista kiinnostavan. Mutta, osaammeko kertoa näitä tarinoita ja tuoda persoonia esiin? Osaammeko tarjota kuluttajille, faneille ja yhteistyökumppaneille sitä mitä he kaipaavat? Olemmeko seurana tai urheilijana kiinnostava toimija ja kumppani? Millainen on sinun urheilijabrändisi tai seurasi brändi?
Miten sinun somesi jaksaa?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: some, urheilumarkkinointi, brändi, sponsorointi